Nazwa wykładu:
Elektrotechnika i elektronika
Prowadzący:
dr inż. Ireneusz Krakowiak, p. 011h
Rodzaj studiów:
niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Materiały pomocnicze:
1. K. Bisztyga: Sterowanie i regulacja silników elektrycznych,
2. F. Przezdziecki: Elektrotechnika i elektronika,
3. H. Tunia, M. Kaźimierkowski: Podstawy napędu elektrycznego
Laboratorium Elektrotechniki i elektroniki:
Treść wykładu:
1. Podstawowe prawa dla obwodów prądu stałego 3h.
1.1. Podstawowe prawa dla obwodów prądu stałego.
1.2. Bateria elektrochemiczna.
1.3. Energia i moc prądu stałego.

2. Obwód prądu przemiennego - wybrane zagadnienia 4h.
2.1. Szeregowy obwód RLC.
2.2. Równoległy obwód RLC.
2.3. Moc prądu przemiennego.
2.4. Układy trójfazowe prądu przemiennego.

3. Stany nieustalone w obwodach RLC 2h.

4. Miernictwo elektryczne - wybrane zagadnienia 3h.
4.1. Mierniki - wybrane zagadnienia.
4.2. Podstawowe pomiary wielkości elektrycznych.
4.3. Podstawowe układy do pomiaru wielkości nieelektrycznych.

5. Urządzenia elektryczne 12h.
5.1.Transformator - wybrane zagadnienia:stany pracy.
5.2.Selsyny - wybrane zagadnienia.
5.3. Maszyny prądu stałego - wybrane zagadnienia: prądnica prądu stałego, silnik prądu stałego.
5.4. Maszyny asynchroniczne - wybrane zagadnienia: maszyna prądu przemiennego trójfazowego, maszyna prądu przemiennego jednofazowego.
5.5. Maszyny synchroniczne - wybrane zagadnienia: prądnica synchroniczna, silnik synchroniczny, alternator.

6. Elektronika - wybrane zagadnienia 3h.
6.1. Dioda.
6.2. Tranzystor.
6.3. Wzmacniacz.
6.4. Stabilizatory - wybrane zagadnienia.
6.5. Generatory - wybrane zagadnienia.
6.6. Prostowniki - wybrane zagadnienia.
Zasady zaliczania:
egzamin w semestrze zimowym, egzamin w semestrze letnim